Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) §10 mukainen rekisteriseloste.

Rekisteripitäjän tiedot:

Roptrox Oy
Helatehtaankatu 3 B 29
00700 HELSINKI
Y-tunnus: 2859115-6
info(at)jacksmood.com

Rekisterin nimi:

Jack’s Mood asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään tilausten käsittelyyn, arkistointiin, asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalvelutarkoituksiin ja markkinointitarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Jäsenet saavat ajankohtaista viestintää sähköpostitse, jos siihen on annettu suostumus. Roptrox Oy lähettää jäsenille myös kuponkitarjouksia ja muuta ajankohtaista kampanjamateriaalia postitse. Mobiiliviestintää käytetään vain, jos asiakas on antanut siihen luvan.

Rekisteritietojen lähde:

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä tai päivittäessä omia tietojaan sivustolla. Asiakastietoja voidaan päivittää myös väestörekisterin tai muun vastaavan rekisterin kautta.

Tietojen oikeellisuus:

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa verkkosivuilla ja korjata, poistaa sekä lisätä talletettavia tietoja luomalla itselleen tunnukset sivustolla tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun.

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri sisältää ja siellä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilön etu- ja sukunimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Jäsenyydelle rekisteröidyt ostot
– Kuponkikoodit ja niiden käytöt

Tietojen käsittely:

Roptrox Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan, niin haluttaessa, kerätä, päivittää ja täydentää väestörekisterin osoitepäivityspalvelusta tai vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus:

Roptrox Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Roptrox Oy
Helatehtaankatu 3 B 29
00700 HELSINKI